Një Udhëtim OriginAL
Misioni ynë është t'i japim çdo të riu shqiptar në diasporë mundësinë për të eksploruar thellë atdheun dhe rrënjët e tyre familjare.

Historia jonë OriginAL

OriginAL synon të ofrojë një udhëtim edukativ dhe kulturor që përfshin përvojë vullnetare, e cila do të motivonte të rinjtë shqiptarë të diasporës për të eksploruar dhe për t’u lidhur me shqiptarët në vendet tona. Ne jemi ambiciozë për të krijuar një histori suksesi të lidhjes kuptimplotë të të rinjve shqiptarë me vendet e tyre të origjinës dhe kjo histori fillon tani.
 
OriginAL është një program i përbashkët i krijuar nga GERMIN dhe Global Albanians Foundation(GAF). Është modeluar në idenë e Birthright Israel, Birthright Africa, Reconnect Hungaria, Birthright Armenia dhe programe të tjera të ngjashme në vende të ndryshme. Qëllimi i programit është t'u ofrojë një përvojë vullnetare, arsimore dhe kulturore të rinjve shqiptarë të Diasporës (18-24 vjeç) në vendlindjet e tyre, pa pagesë.

Si vit pilot, ne synojmë të sjellim të paktën 40 të rinj shqiptarë nga e gjithë bota në Shqipëri dhe Kosovë për dy javë në vitin 2022, duke synuar ta rrisim këtë numër në qindra e më pas në mijëra të rinj shqiptarë nga e gjithë bota në vitet e ardhshme. Kjo ka qenë një përpjekje bashkëpunuese që filloi me një mbledhje fondesh në internet që tashmë ka mbledhur afërsisht 70% të fondeve të nevojshme për të mbuluar shpenzimet e programit. Thirrja për aplikim për të rinjtë e diasporës është e hapur nga fillimi i muajit maj 2022. Udhëtimi do të zhvillohet në gusht.

OriginAL hereby acknowledges the role of the EXINN Technology Center in creating and developing the brand name OriginAL and its generous contribution to our program by allowing the use of the word OriginAL without any cost, as a social contribution to promote Brand Albania worldwide

Qëllimet tona OriginAL

OriginAL do të ofrojë udhëtime të trashëgimisë dhe zhytjes kulturore në vendlindjet shqiptare për të rinjtë tanë të Diasporës që duan të forcojnë lidhjen e tyre personale me vendet, njerëzit dhe trashëgiminë. Ata do të mësojnë për rrënjët e tyre shqiptare – kulturën, traditat dhe historinë – dhe do të mësojnë për realitetet moderne të vendeve tona në shekullin e 21-të.

Një avantazh prerës – OriginAL synon që të rinjtë e diasporës të përjetojnë realitetet në vendet e tyre të origjinës dhe të gjejnë një komunitet që është i gjallë dhe përfshin shumë vende. Shqipëria dhe Kosova mund të jenë toka e stërgjyshërve, por janë edhe tehu i fundit i ideve, teknologjisë dhe shpikjeve.

Një përvojë jetësore – Përtej dimensionit kulturor dhe trashëgimisë, OriginAL synon të jetë një përvojë që ndryshon jetë. Këtë synojmë ta arrijmë përmes lehtësimit të krijimit të miqësive të reja dhe marrëdhënieve profesionale ndërmjet të rinjve të diasporës dhe bashkëmoshatarëve të tyre në vendin amë. OriginAL do të jetë vendlindje e miqësive dhe bashkëpunimit profesional global, të përjetshëm dhe të përhershëm.

OriginAL do të forcojë ndjenjën e identitetit etnik tek të rinjtë shqiptarë të Diasporës dhe do të krijojë lidhje afatgjata, veçanërisht ndërmjet tyre dhe bashkëmoshatarëve të rinj në vendet e tyre të origjinës. Ne do të punojmë për lehtësimin e lidhjes ndërmjet pjesëmarrësve OriginAL dhe aktiviteteve përkatëse që ndodhin në Shqipëri dhe Kosovë gjatë kohës së programit. Fokusi ynë fillestar do të jenë temat e mëposhtme:

  • Sipërmarrje dhe Teknologji e Informacionit;
  • Mjedis dhe Burime Natyrore;
  • Art dhe Kulturë.

Një Komunitet i Fortë dhe OriginAL

OriginAL do të ndryshojë mënyrën se si të rinjtë e diasporës shqiptare e perceptojnë atdheun e tyre duke promovuar njerëzit dhe mrekullitë e saj në mënyrën më realiste. Ne besojmë se një nga pengesat kryesore në rrugën tonë drejt zhvillimit është mungesa e komunikimit dhe kontaktit të drejtpërdrejtë mes njëri-tjetrit. Prandaj, duke i afruar të rinjtë e Diasporës me origjinën e tyre, OriginAL shpreson t'i motivojë ata që të vazhdojnë të eksplorojnë identitetin e tyre shqiptar dhe të mbështesin atdheun, si dhe të ruajnë lidhje të gjata me shqiptarët që takojnë në udhëtimin e tyre. OriginAL do t'i inkurajojë pjesëmarrësit të marrin role aktive në komunitetet e tyre dhe të marrin pjesë në aktivitetet vijuese në mbarë botën.

Ky udhëtim do të lërë një gjurmë të përhershme tek ju dhe ju do të ktheheni në shtëpi si një person i ndryshuar dhe më i përkushtuar.

Follow Us

Get ready! / Bëhuni gati!

Application will open on May 25th, 2022.

Aplikimi hapet më datë 25 Maj, 2022.