Prizren

Prizreni është një nga qytetet më të mëdha të Kosovës. Pa dyshim, Prizreni është 'kryeqyteti historik i vendit'. Prizreni është një qytet multikulturor që me shekuj ka arritur të ruajë traditat e tij. Qyteti u bë një qendër kryesore kulturore shqiptare dhe kryeqyteti koordinues politik dhe kulturor i shqiptarëve nga Kosova.

Get ready! / Bëhuni gati!

Application will open on May 25th, 2022.

Aplikimi hapet më datë 25 Maj, 2022.