Rugovë

Rugova është një rajon malor që ndodhet në veriperëndim të qytetit të Pejës. Rugova është rajon i përshtatshëm për ecje, ski, alpinizëm, paragliding dhe pikniqe. Me peizazhin e saj që të lë pa frymë Rugova është e pasur me shpella, ujëvara, maja të larta dhe tunele.

Get ready! / Bëhuni gati!

Application will open on May 25th, 2022.

Aplikimi hapet më datë 25 Maj, 2022.