Përvojë Vullnetare

Qëllimi kryesor i OriginAL është të edukojë të rinjtë e diasporës rreth kulturës shqiptare. Nuk ka mënyrë më të mirë për të mësuar sesa aktivitetet vullnetare. Kjo eksperiencë do t'ju hapë sytë drejt këndvështrimeve të reja nga historia, arti dhe zanati deri te këndimi i folklorit shqiptar dhe të ndjerit etnik me kostume tradicionale, nuk shkon më shqiptar se kaq!

Get ready! / Bëhuni gati!

Application will open on May 25th, 2022.

Aplikimi hapet më datë 25 Maj, 2022.